خودرو وارداتی

خودرو وارداتی

علت تغییر در قیمت خودروها چیست؟

محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: قیمت ارز یکی از مولفه‌هایی است که در قیمت تمام شده برخی بازارها تاثیر مستقیم می‌گذارد و بازار خودرو نیز این قاعده مستثنی نیست. در روزهای گذشته ما شاهد آن بودیم که قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به بیش از ۲۸ هزار…