رشته بیمه انرژی

رشته بیمه انرژی

نفتی ها:بیمه مرکزی کجاست؟ / بیمه ای ها: در صنعت بیمه نویزی عمل می کنیم

جهانگیری: بخش زیادی از مشکلات ما به بیمه‌ی مرکزی برمی‌گردد. جایی که قرار بود این مسائل را بررسی کنیم خود بیمه‌ی مرکزی حضور ندارد و بنا نیست اینها به گوش کسی رسانده شود./رحیمی: حداقل استانداردهای صنعت بیمه مشخص نیست. این مسئله‌ی مهمی است. ما…

تسریع در راه اندازی رشته دانشگاهی بیمه صنعت نفت و گاز

توجه ویژه بیمه گران به بیمه کردن صنایع نفت و پتروشیمی می تواند باعث شکوفایی این صنعت و آغاز دوران جدید صنعت بیمه ایران باشد. در این میان راه اندازی رشته بیمه نفت و گاز و بالا بردن سهم نفت و گاز در پرتفوی بیمه می تواند به تحول ذکر شده…