رشته ثالث

رشته ثالث

ابلاغ سهم عوارض شركت های بیمه از محل حق بیمه رشته ثالث

در اجرای بند «الف» تبصره «10» قانون بودجه، سهم قطعی هر يک از شركت‌های بيمه از مبلغ شش هزار ميليارد ريال براساس آمار اولیه عملکرد فروش (پورتفوی) بيمه شخص ثالث در سال 1401 تعيين و به شركت‌های بيمه ابلاغ شد.

سال سخت صنعت بیمه در سال 1402 / فکری نکنیم، صدمه می خوریم/ راهکار چیست؟

معصوم ضمیری، مدیر عامل بیمه پاسارگاد و پیش کسوت صنعت بیمه با بیان اینکه در جلسه ای با رئیس کل بیمه مرکزی و دبیر کل سندیکای بیمه گران خطر اول در سال 1402 را رشته ثالث دانستم ،گفت: اگر فکری نکنیم صدمه جدی به صنعت وارد می شود. وی در عین حال به…

آیا میزان ضریب خسارت ثالث،درمان و مسئولیت واقعی است؟ / نکته ای که از انظار پنهان ماند

سوالی در اینجا مطرح می شود که با توجه به گزارش حسابرس قانونی شرکتها مبنی بر کسری ذخائر رشته ثالث، درمان و مسئولیت، آیا ضریب خسارت در صورتهای مالی با صحت و شفافیت همراه است؟آیا کسری ذخائر در ضرائب خسارت لحاظ شده است؟

ابلاغ سهم عوارض شركت های بیمه از محل حق بیمه رشته ثالث

در اجراي بند «الف» تبصره «10» قانون بودجه، سهم قطعی هر يک از شركت‌هاي بيمه از محل حق بیمه رشته ثالث از مبلغ پنج هزار ميليارد ريال براساس آمار عملكرد نهايي سال 1400 تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد شد.

کاهش زمان دریافت نسخه فیزیکی پرونده از شرکت‌های بیمه به صندوق خسارات بدنی

مدیر فنی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از راه اندازی و اجرایی شدن سامانه ماده 13 در آستانه سالروز تاسیس صندوق با هدف پرداخت کل خسارت بدنی توسط یک مرجع و حذف تشکیل پرونده دو مرحله‌ای در اجرای فرایند خبر داد.