سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری غدیر

درج یک شرکت جدید در فرابورس

شرکت آهن و فولاد ارفع با سرمایه ۱.۹هزار میلیارد ریال به عنوان سی و نهمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد.

چه سهام‌هایی بیمه می‌شوند؟

از ابتدای هفته جاری تاکنون، قیمت سهام ۶ شرکت از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی توسط سهامدار عمده، تضمین شده و چندین شرکت دیگر نیز در فرایند انتشار اوراق تبعی قرار دارند تا با بیمه کردن قیمت سهام توسط سهامدار عمده، ریسک سهامداران پوشش…