شرایط عمومی بیمه اتومبیل

شرایط عمومی بیمه اتومبیل

بیمه تجارت‌نو، به متقلبان خسارت نمی دهد

مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه تجارت‌نو از کشف دست کم 50 میلیارد ریال خسارت تقلبی در حوزه خسارت‌های بیمه اتومبیل و جلوگیری از پرداخت این خسارت به متقلبان توسط این شرکت خبر داد.

کاهش ضریب نفوذ بیمه از ۱.۸۵ به ۱.۷۳ درصد

رئیس پژوهشکده بیمه با اشاره به انجام طرح‌‌های پژوهشی از جمله تحلیل ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: ضریب نفوذ بیمه کشور در سه سال ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱.۳۷، ۱.۸۵ و ۱.۷۳ درصد بوده است.

شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل

مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه عمومی مصوب شورای عالی بیمه ( آئین نامه شماره ۵۳)ماده ۱۵و ۱۶