شرکتهای بیمه عمر

شرکتهای بیمه عمر

مصائب پیاده سازی یونیت لینک در صنعت بیمه ایران / ما زنده به آنیم که آرام نگیریم(بخش اول)

یاری: یونیت‌لینک‌ها شاخص‌هایی دارند و بر اساس آن شاخص‌ها مخاطب را نسبت به آینده تضمین می‌کنند. مضاف بر این ریسک مرگ و میر از جهتی به مباحث بیمه‌ای مربوط است؛ بنابراین یونیت‌لینک‌ها می‌توانند محصول جذابی برای جامعة ایرانی باشند و در تزم این…