شرکت‌های خودروساز

شرکت‌های خودروساز

از مونتاژکاری به خودروسازی با دستورالعمل محاسبه و تهیه گزارش ساخت داخل

دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش ساخت داخل خودرو که به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده، هر چند ممکن است موجب نارضایتی برخی خودروسازان با تیراژ تولید اندک شود اما راهکار حمایتی مناسبی از خودروسازانی است که توانستند عمق ساخت داخل محصولات خود…