شرکت بیمه اتکائی آوای پارس

شرکت بیمه اتکائی آوای پارس

با افزایش دانش بیمه گران، خیال اتکائی ها راحت است

مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی آوای پارس افزود:افزایش دانش منجر می‌شود که بیمه‌گران اتکایی هم با توجه به این‌که ریسک‌های بیمه‌گران مستقیم را قبول می‌کنند، خیالشان راحت باشد که در نهایت منشا اصلی که بیمه‌نامه را صادر می‌کند، با دانش کافی این کار…