شرکت بیمه تجارت نو

شرکت بیمه تجارت نو

چرا بیمه تجارت نو دستخوش حواشی شد؟

بر کسی پوشیده نیست که شرکت بیمه تجارت نو بیش از دو سال است تحت تاثیر حواشی قرار دارد و اختلافات سهامداری و مدیریتی برند این شرکت را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتی که ظرفیتهای سهامداری منحصر بفردی دارد و از نیروی انسانی زبده و جوان بهره مند…