شرکت بیمه تخصصی کشتی

شرکت بیمه تخصصی کشتی

شرکت‌های بیمه دنبال تأسیس یک شرکت تخصصی در رشتة کشتی

پناهی: شرکت‌های بیمه می‌توانند یک محصول بیمه‌ای یا پروژۀ بیمه‌ای با دو هدف تعریف کنند؛ یکی از اهداف آن سرمایه‌گذاري خارجی و دیگری افزایش وفاداری مشتری‌هاست./ روشنی:یکی از مشکلاتی که صنعت بیمه در صنعت کشتی دارد این است که وقتی می‌خواهند کشتی…