شرکت بیمه تعاون

شرکت بیمه تعاون

روش عملکردی مظلومی در بیمه تعاون تشریح شد

تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهد سهم بازار شرکت بیمه تعاون که در سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۰٫۹۱ درصد رسیده بود و در سال گذشته نیز از یک درصد فراتر رفت، در نیمه نخست سال جاری نیز در حال افزایش است. بیمه مرکزی اعلام کرده است که در پایان شش ماه…

راهداری و مسئله بیمه های مسئولیت مدنی / عسل اشتری

رشد تصاعدی جمعیت جهان و رشد سریع تکنولوژی و به اقتضای تولید انبوه وسایل نقلیه موتوری زمینی، درضمن عدم انصراف از منافع غیر قابل انکار آنها در زندگی اجتماعی، آثار دردناک و زیانبار مترتب،علی الخصوص خسارات حاصل شده دراثر حوادث رانندگی درسطوح…