شرکت بیمه دانا

شرکت بیمه دانا

رشد بیش از ۳ برابری درآمد حق بیمه در بیمه دانا

شرکت بیمه دانا در حالی عملکرد 5 ماهه خود را به پایان برد که مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) در این بازه زمانی به حدود 10.596 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب شاهد رشد بیش از 3 برابری درآمد صدور بیمه نامه این شرکت در سال جاری…