شرکت بیمه معلم

شرکت بیمه معلم

آیین تکریم و معارفه هیأت مدیره بیمه معلم برگزار شد

مفید امینی:عملکرد امروز بیمه معلم مرهون تلاش مدیران و کارکنان این شرکت در گذشته و حال است و اکنون نیز هیأت مدیره جدید، مدیران و کارکنان بیمه معلم تلاش دارند تا با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ستادی خود، دامنه خدمت را در تمامی نقاط…