شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک

رونمایی از اولین دانشنامه بانکی ایران

از اولین دانشنامه بانکی ایران تحت عنوان ویکی‌مبنا و تمبر یادبود آن با حضور دکتر ولی‌الله سیف، دکتر علی طیب‌نیا، محمد حسن ترابی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و دکتر فرهاد نیلی رونمایی شد.