شرکت داتین

شرکت داتین

شش فصل از داتین / از استراتژیها تا مشتریان

داتین با تامین زیرساخت چهار شرکت بیمه‌ای، سهم بازار 14 درصدی را از این صنعت در اختیار دارد و در میان شرکت‌های تولیدکننده راهکارهای بیمه‌گری در رتبه دوم قرار می‌گیرد. دو شرکت از مشتریان داتین در لیست 10 شرکت برتر بیمه کشور هستند در طول مدت…