شرکت هاپاگ لوید

شرکت هاپاگ لوید

گلوبز: اگر کشتی عازم اسرائیل باقی بماند نرخ بیمه آن 250 درصد افزایش دارد

وبگاه گلوبز رژیم صهیونیستی به نقل از کارشناسان گزارش داد اگر وضعیت بدتر نشود که دیگر هیچ کشتی عازم اسرائیل نشود، نرخ بیمه کشتی‌های عبوری از دریای سرخ تا 250 درصد افزایش یافته و زیان آنها بیشتر هم خواهد شد.