شرکت کارت اعتباری ایران کیش

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

اپلیکیشنی که روزانه ۶۰۰ هزار گرسنه را سیر مرکند

یک خانم اهل کالیفرنیا با توسعه اپلیکیشن موبایلی تا کنون به ۶۰۰ هزار بی خانمان کمک کرده است. در حال حاضر از طریق این برنامه به بیش از ۵۷۵ هزار فرد بی خانمان در سانفرانسیسکو کمک رسانی شده است.

نصب ۲۴۰ هزار کارتخوان برای بانک‌ها در ۶ ماه آینده

تا پایان سال جاری ۲۴۰ هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی از شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای بانک‌ها نصب و راه اندازی خواهد شد که بر این اساس تعداد کارتخوان‌های این شرکت به بیش از ۶۶۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

فراهم شدن امکان انتقال سه جانبه در پایانه های شعب بانک سپه

رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه از جدیدترین خدمات این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک خبرداد و گفت: با توجه به ندابیر اتخاذ شده، امکان انتقال وجه سه جانبه در پایانه های شعب بانک سپه فراهم شد.