شعبه دیجیتال صنعت بیمه

شعبه دیجیتال صنعت بیمه

داستان ایجاد اولین شعبه دیجیتال صنعت بیمه

به گزارش ریسک نیوز، ابراهیم سالاری مدیر اول شعبه دیجیتال در صنعت بیمه در دهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع: «اکوسیستم ارزش آفرین فروش؛ الزامات و چالش ها» گفت: تغییرات ارایه خدمت در شعب بیمه سامان زودتر پیاده شد و با…