شغل خبرنگاری

شغل خبرنگاری

زرد بنویس، حاشیه درست کن، باج بگیر

اینها ظاهراً هرآنچه سالها در کلاس‌های درس دانشگاه و آموزش روزنامه‌نگاری خوانده ایم را یک شبه با آمپولی عجیب به خود تزریق کرده‌اند و فردای آن شب ناگهان خود را یک خبرنگار یا روزنامه‌نگار چیره دست یافته اند با انبوهی از اطلاعات و تراوشات ذهنی…