شماره نشریه

شماره نشریه

سالنامه آماری 97 صنعت بیمه اواسط آبان ماه منتشر می شود // سیزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین…

در حالیکه مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در گفتگو با ریسک نیوز از انتشار سالنامه اماری 97 صنعت بیمه در اواسط آبان ماه سال جاری خبر داد اما سیزدهمین شماره نشریه تخصصی بیمه داری نوین با تحلیل اماری عملکرد شرکتهای بیمه در سال 97…