شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف

 پرونده جنجالی فساد شورا و شهرداری تبریز

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند و از طرف دیگر نیز وزارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ختم پرونده کمک کند.

رضازاده باید استعفا کند

امور مجامع معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش وجوانان اعلام کرد که حسین رضازاده نامزد ریاست فدراسیون وزنه برداری تا ششم اردیبهشت برای استعفا از شورای شهر تهران و کسب اجازه شرکت در انتخابات این فدراسیون فرصت دارد.

کارکنان شوراهای حل اختلاف بیمه می‌شوند

معاون رئیس قوه قضائیه در امور شورای حل اختلاف گفت: به زودی شورای حل اختلاف با سازمان بیمه تأمین اجتماعی قراردادی پیرامون بیمه کارکنان این نهاد منعقد می‌کند و در مهرماه شیوه اجرای آن برای عملیاتی شدن به استان‌ها ابلاغ می‌شود.