شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه

شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه

نتایح انتخابات سراسری هیات رئیسه شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌ها

دو رئیس شعبه بیمه تعاون جناب آقایان بهرامی و فراهانی به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به عنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌های کشور انتخاب شدند.