شکایت بیمه سلامت

شکایت بیمه سلامت

سامانه شکایت مردمی از خدمات طرح بیمه سلامت راه اندازی شد

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: به طور قطع و ۱۰۰درصد اعلام می‌کنم پرداختی مردم برای بستری در تمام ۵۵۷ بیمارستان دولتی به زیر ۱۰ درصد کل هزینه ها کاهش پیدا کرده، این طرح به دقت پایش و دیده‌بانی می‌شود و مردم هر شکایتی دارند از طریق تلفن ۱۵۹۰…