شیر ایرانی

شیر ایرانی

ماجرای بازگشت سلطان و ملکه به ایران

زمزمه‌های ورود یک جفت شیر ایرانی به باغ وحش تهران علاوه بر این‌که می‌تواند به خاطر ورود این گونه به زادگاه اصلی‌اش خوشحال کننده باشد،یادآور مبادله نافرجام ببر سیبری نیز هست. هرچند این‌بار اتحادیه باغ وحش‌های اروپا فقط پس از تایید شرایط…