صادرات غیرنفتی

صادرات غیرنفتی

نخستین گزارش گمرک از تجارت خارجی کشور/ صادرات نفتی ایران به بیش از 26 میلیارد دلار رسید

گمرک ایران برای نخستین بار اقدام به انتشار تجارت خارجی کشور با احتساب آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم کرد. به گفته معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران میزان صادرات نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون…