صادق فرامرزی

صادق فرامرزی

نصب ۲۴۰ هزار کارتخوان برای بانک‌ها در ۶ ماه آینده

تا پایان سال جاری ۲۴۰ هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی از شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای بانک‌ها نصب و راه اندازی خواهد شد که بر این اساس تعداد کارتخوان‌های این شرکت به بیش از ۶۶۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.