صندوق بیمه حوادث طبیعی،

صندوق بیمه حوادث طبیعی،

صندوق بیمه حوادث طبیعی مسئول مستقیم پرداخت خسارات زلزله هرمزگان است

یک مقام مسئول پیشین در صندوق بیمه حوادث طبیعی در پی وقوع زلزله 6.3 درصدی هرمزگان مسئول پرداخت خسارات سنگین این زلزله را صندوق بیمه حوادث طبیعی دانست و تاکید کرد: قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار منعقد شده چرا که مردم حق بیمه خود را از…

اجرای قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خاک می خورد چرا؟ حبیب میرزایی

عجیب اینکه از سال گذشته بدون تمهیدات لازم ،حق بیمه سهم مردم از طریق قبوض برق برای صندوق جمع ­آوری می­شود اما هنوز صندوق فقط با انتصاب  رییس هیات عامل و بدون نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت می­ نمایند.حال تصورکنید خدایی نخواسته  فردا حادثه ای…