صندوق بیمه حوادث طبیعی

صندوق بیمه حوادث طبیعی

ریسک‌های بیمه‌گر حوادث طبیعی و آتش‌سوزی در 1403

به گزارش ریسک نیوز، در چهارمین پنل از اولین روز «رویداد بیمه و 1403 پیش‌بینی‌ها، نیازها و راهبردها » با حضور لیلی نیاکان، سرپرست دفتر بیمه اتکایی و کاهش ریسک صندوق بیمه حوادث طبیعی؛ ناصر یارمحمدیان، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بیمه حوادث…

تشریح برنامه های صندوق بیمه حوادث طبیعی

به گزارش ریسک نیوز، لیلی نیاکان، سرپرست دفتر بیمه اتکایی و کاهش ریسک صندوق بیمه حوادث طبیعی در «رویداد بیمه و 1403 پیش‌بینی‌ها، نیازها و راهبردها » و در استیج سخنکده متن به تشریح برنامه های صندوق بیمه حوادث طبیعی پرداخت. سهم رشته آتش سوزی…