صنعت لبنیات

صنعت لبنیات

“پالم” از شیر و لبنیات حذف شد

از سوی دیگر جایگزینی چربی حیوانی به جای روغن گیاهی پالم هم نادرست است. هنگامی که از چربی در لبنیات صحبت می‌شود، منظور همان چربی شیر است که از آن کره، خامه و دیگر محصولات لبنی تهیه می‌کنند.

از اول مهر، کره و خامه جایگزین پالم می‌شود

در حالی که براساس مکاتبات صورت گرفته با کارخانه‌های لبنی، روغن پالم از فردا - اول مهر - در تولیدات شیر و فرآورده‌های لبنی حذف می‌شود، عضو انجمن صنفی صنایع لبنی از جایگزین شدن خامه و کره به عنوان چربی طبیعی به جای روغن‌های گیاهی همچون پالم…

حذف پالم از لبنیات از سه‌شنبه

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: وقتی قرار است چربی گیاهی از لبنیات پرچرب حذف شود به معنای آن است که با چربی طبیعی شیر جایگزین می‌شود. این مساله به صنعت لبنیات ابلاغ شده و از اول مهرماه نیز اجرایی می‌شود.

حذف پالم از لبنیات از سه‌شنبه

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: وقتی قرار است چربی گیاهی از لبنیات پرچرب حذف شود به معنای آن است که با چربی طبیعی شیر جایگزین می‌شود. این مساله به صنعت لبنیات ابلاغ شده و از اول مهرماه نیز اجرایی می‌شود.