صنف طلا

صنف طلا

طلافروشان چقدر مالیات می دهند؟

در شرایطی که موج شایعه سازی در مورد افزایش مالیات طلا فروشان ظرف روز های گذشته چالش برانگیز شده است، اطلاعات موجود نشان می دهد اولا افزایش نرخی برای دریافت مالیات در کار نیست و دوما طبق آمارها ۷۴ درصد طلافروشان یا مالیاتی پرداخت نمی کنند و…