صیغه

صیغه

قتل مرد میانسال به دست پسر همسر

پسرنوجوانی وقتی اصرارهای مردی را برای ازدواج مجدد بامادر جوانش دید در جنایتی انتقام‌جویانه مرد میانسال را به قتل رساند و متواری شد.