طرحهای درحال اجرای بانک مرکزی

طرحهای درحال اجرای بانک مرکزی

موافقت اولیه بانک مرکزی با طرح لیزینگ مسکن

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن خبر داد و گفت: معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد بسته‌ای در این زمینه در حال تهیه است که به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.