طرح جدید بیمه بیکاری

طرح جدید بیمه بیکاری

تشکیل صندوق جدید بیمه بیکاری

در قانون هدفمندی یارانه‌ها هم این موضوع پیش‌بینی شده بود. امروز مجلس دو بحث بیمه بیکاری را از این قانون حذف کرد، یکی تشکیل صندوق جدید بود و دیگری حمایت از بیکاران. در قانون بودجه ۹۳ با پیش‌بینی این اتفاق در تبصره ۲۱، منبع مورد نیاز برای سال…