طرح جوانی جمعیت

طرح جوانی جمعیت

عملکرد ۱۳ درصدی بانک‌ها در پرداخت وام‌ مسکن / طرح جوانی جمعیت از اهداف خود عقب ماند؟

امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های بخش مسکن، به طرح‌های تشویقی قانون جوانی جمعیت نیز کشیده شده است؛ آمارها حاکی از آن است که عملکرد بانک‌های عامل در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد، تنها 13 درصد از کل…