طرح حمایت از حقوق کاربران

طرح حمایت از حقوق کاربران

واکنش‌های واقعی به تصمیمی برای فضای مجازی

روز گذشته اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. تصمیمی که به سرعت تلاش عده ای از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن مجلس را در پی داشت. برخی پیشاپیش آن را…