طرح موج

طرح موج

“وام مسکن” از معرکه گرانی‌ها عقب ماند

بانک مرکزی طی روزهای اخیر با توجه به اخبار متعدد منتشر شده در خصوص صندوق پس‌انداز مسکن با کلیات طرح موافقت داشته و جلسات متعددی را نیز با پیشنهاددهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازی برگزار نموده، اما تصمیم‌گیری در این خصوص را منوط به…