طرح یکسان سازی بیمه ها

طرح یکسان سازی بیمه ها

تجمیع و یکسان سازی بیمه ها هر چه زودتر اجرا می شود

عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه وزیر بهداشت نشست با کمیسیون بهداشت مطرح کرد که طرح پزشک خانواده تاکنون در چهار استان اجرا شده است، گفت: اگر دانشگاههای علوم پزشکی در استانها اعلام آمادگی کنند اجرای طرح در دیگر استانهای کشور آغاز خواهد شد.