عباسیان فر بیمه مرکزی

عباسیان فر بیمه مرکزی

دستهای باز یا بسته / توانگری بالا یا پایین؛ مساله این است

عباسیان فر: یک بحث در خصوص این است که آیین نامه سرمایه گذاری در اجرا می‌تواند دست شرکت‌های بیمه را از آنچه که هست، بسته‌تر کند که به اعتقاد من چنین اتفاقی در آیین نامه نیفتاده است./ ابوجعفری:کارگزاری‌های آنلاین صنعت بیمه را شگفت زده کرد ما…