عباس حسینی

عباس حسینی

مدیرعامل پیشین بیمه ایران، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد شد

وزیر اقتصاد و دارایی در حکمی دکتر سید عباس حسینی، مدیرعامل پیشین بیمه ایران را به عنوان معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه منصوب کرد، گفتنی است حسینی در زمان مدیریت خود در وزارت اقتصاد کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشت اگر…