عدم کسر حق بیمه بن کارگری

عدم کسر حق بیمه بن کارگری

کاهش ۱۰ درصدی درآمد سازمان تامین اجتماعی در پی لغو حق بیمه بن

با لغو کسر حق بیمه از بن کارگری، سازمان تامین اجتماعی از دریافت بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان حق بیمه سالانه محروم خواهد شد. مبلغ فوق بیش از ۱۰ درصد از درآمد کل سازمان در سال ۹۲ است و ناگفته پیداست که این مبلغ چه تاثیر شگرفی در چرخه فعالیت…