علت تعلیق بیمه توسعه

علت تعلیق بیمه توسعه

لغو و تعلیق فعالیت ۱۱۶۹ نمایندگی شرکت‌های بیمه

معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد در ۶ ماه اول امسال ۶۵۱ پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت‌های بیمه لغو و ۵۱۸ پروانه تعلیق شده است.همچنین تعداد 518 پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت‌های بیمه تعلیق شده که از این تعداد 363 پروانه به دلیل…