علوم ریاضی

علوم ریاضی

کنکور ۱۴۰۳ آغاز شد

بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب مرحله نخست کنکور ۱۴۰۳ امروز طی ۲ نوبت صبح و عصر برای کسب صندلی دانشگاه‌ها به رقابت می‌پردازند.