علیرضا حیدری

علیرضا حیدری

لغو کسر حق بیمه از بن کارگری غیرقانونی است/ کارگران از تامین اجتماعی شکایت کنند

طبق نص قانون تامین اجتماعی، بن کارگری بخشی از دستمزد کارگر محسوب شده و مشمول کسر حق بیمه می‌شود/ سازمان تامین اجتماعی ابتدای امسال شروع به دریافت حق بیمه از بن کارگری کرد اما با اعتراض کارفرمایان و اعمال فشار سوی آن‌ها سازمان وادار به عقب…

سود و زیان لغو کسر حق بیمه از بن کارگری

شاید آقای نوربخش برای خلاصی از فشار کارفرمایان بر سازمان تامین اجتماعی چنین پیشنهادی را به شورای عالی کار داده است، چرا که کسر حق بیمه از بن کارگری برای کارفرمایان هزینه بردار است/ پرداخت بن کارگری به صورت «نقدی» و «مستمر» به سود کارگران…

دولت‌ها در تامین منابع مالی بیمه بیکاری قصور کرده‌اند

یک کار‌شناس کارگری در واکنش به توقف تغییر قانون بیمه بیکاری گفت: شورای نگهبان به روشن نبودن منابع مالی این مصوبه ایراد گرفته اما مشکل تامین منابع مالی این مصوبه مربوط به دولت است و اجرای قوانین مربوط به اصل ۲۹ قانون اساسی نباید به بهانه…