علیرضا دلیری

علیرضا دلیری

لیدرشیپ؛ کلیدواژه تغییر نگرش در شرکت های بیمه

به گزارش ریسک نیوز، در چهارمین پنل از سومین روز «رویداد بیمه و 1403 پیش‌بینی‌ها، نیازها و راهبردها» حمیدرضا نورعلی زاده، عضو هیات مدیره بیمه سامان و علیرضا دلیری، معاون سابق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به بررسی بسترهای لازم جهت تحول در…