علیرضا هادی بیمه باران

علیرضا هادی بیمه باران

نخستین مدیر ارشد فروش بیمه باران منصوب شد

طی جلسه‌ای با حضور علیرضا هادی، مدیرعامل، بهزاد حسنی مدیر شبکه فروش و احسان سلحشوری مدیر دفاتر منطقه‌ای بیمه باران در استان‌های اصفهان و شیراز نخستین مدیر ارشد فروش بیمه باران حکم رسمی خود را دریافت کرد.