علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی

علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی

رفع تعلیق کارت سبز کلید خورد

باهدف تسهیل تردد بین المللی وسایل نقلیه موتوری،حمل ونقل بین المللی کالاومسافر میان کشورهای عضو سیستم بین المللی کارت سبز و حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در حوزه کشورهای عضو، بیمه مرکزی اقدامات جدی در این حوزه را…