علی زین ساز

علی زین ساز

اکوسیستم بیمه اتکایی و راه های ایجاد حاکمیت داده

به گزارش ریسک نیوز، در دومین پنل از پنجمین روز «رویداد بیمه و 1403 پیش‌بینی‌ها، نیازها و راهبردها» امین ضمیری، مدیر بیمه های اتکایی بیمه پاسارگاد، علی زین ساز، مدیر بیمه های اتکایی بیمه رازی و یداله عظیمی، مدیر بیمه های اتکایی بیمه کوثر به…