علی عبداللهی

علی عبداللهی

احتمال دست‌داشتن آمریکا در شهادت سردار همدانی

معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکایی‌ها تحرکات فرماندهان ما را در جبهه مقاومت رصد می‌کنند و لذا به احتمال قوی آن‌ها در شهادت سردار همدانی دست داشته‌اند.

استفاده ۲۰۰ هزار پناهنده افغان از خدمات بیمه ایران

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در جهان طرح بیمه خدمات درمانی پناهندگان را اجرا کرده است، افزود: هم اکنون ۲۰۰ هزار پناهنده افغان‌ از خدمات بیمه همانند شهروندان ایرانی استفاده می‌کنند.