علی میرزایی

علی میرزایی

داستان های فروش شوکا در استان یزد

به گزارش ریسک نیوز، علی میرزایی رییس شعبه یزد بیمه البرز در رویداد البرز، شوکا و دستاوردهایش و در استیج سخنکده متن از داستان های فروش شوکا در استان یزد می گوید.میرزایی می گوید در آذرماه تارگت روزانه فروش شوکا از دو‌ میلیارد به شش…