عملکرد بیمه ها

عملکرد بیمه ها

بیمه های تکمیلی زورگو هستند

نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، بیمه های تکمیلی را زورگو خواند و گفت: متاسفانه بیمه های تکمیلی برای خودشان نرخ تعرفه تعیین می کنند.

بیمه ها قدرتمندتر از وزارت بهداشت هستند

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران، با انتقاد از عملکرد بیمه ها در پرداخت تعهدات شان، تاکید کرد: بیمه ها، سود پول هایی که می گیرند را، در محل هایی غیر از درمان هزینه می کنند.

بیمه ها خدمات ارتودنسی را پوشش نمی دهند

وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالشهای پیش روی ارتودنتیست ها، مالیات آنان است که به صورت غیر معمول تعیین شده که باید مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین تعیین تعرفه واقعی خدمات این رشته تاکنون در کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

اولویت اصلی بیمه مرکزی نظارت بر عملکرد بیمه ها

برای ارتقاء سطح عملکرد سیستم بیمه ای کشور باید نظارت کلی، برنامه ریزی دقیق، واجرای صحیح وجود داشته باشد.با اجرای این مقررات دیگر اختلافی بین نحوه عملکرد بیمه ها وجود ندارد وهمگی آنها باید از یک خط ومشی واحد پیروی کنند.

بیمه تمام منابع اقتصادی کشور در داخل/ صنعت بیمه تحریم‌ها را شکست

افزایش شرکت های بیمه به ۲۷ شرکت و بررسی ارائه مجوز به تعدادی از درخواست ها و در عین حال افزایش شبکه فروش بیمه ها به ۳۰ هزار نفر اشاره و عنوان کرد: افزایش تعداد شبکه های فروش نه تنها منجر به اشتغالزایی در این صنعت شده است، بلکه توسعه بیمه،…